Sakramenty - zasady udzielania, terminy : Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim
 

intencje mszalne

ogłoszenia duszpasterskie


Kalendarium :

Najbliższe : 2023-02-11

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES Dzień Choregomonstrancja W naszym kościele
trwa Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sakramenty - zasady udzielania, terminy

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 (w wakacje o 11:30).

Katecheza przed Chrztem odbywa się w salce na probostwie (wejście od kancelarii parafialnej) w sobotę poprzedzającą niedzielę „chrzcielną” o godz. 16.30. W katechezie winni uczestniczyć rodzice dziecka i rodzice chrzestni.

Dziecko do Chrztu św. winni zgłaszać rodzice (względnie jeden z rodziców). Powinni przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.

Kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkający poza parafią przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii o braku przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.

Chrześcijańscy rodzice winni nadawać chrześcijańskie imiona swoim dzieciom!

Należy zachować pamiątkę Chrztu św. w osobistych dokumentach dziecka.

Terminy Chrztu Świętego w /III niedzielę miesiąca oprócz świąt/ roku 2023:

15 stycznia   godz. 1300 16 lipca godz. 1130

     19 lutego      godz. 1300    20 sierpnia godz. 1130 
 
     19 marca      godz. 1300   17 września godz. 1300
  
     10 kwietnia     godz. 1300   15 października godz. 1300 
 
     21 maja       godz. 1300     19 listopada godz. 1300
 
     18 czerwca  godz. 1300     17 i 26 grudnia godz. 1300 

ROCZEK czyli Eucharystia w I rocznicę Chrztu Świętego.

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowaną datą pierwszej rocznicy urodzin lub Chrztu Św.

 

Terminy (tzw. Roczków) Mszy Świętych z okazji I rocznicy Chrztu Św./ II niedziele miesiąca/
roku 2023:

     8 stycznia   godz. 1300  9 lipca             godz. 1130

     12 lutego     godz. 1300     13 sierpnia         godz. 1130 

     12 marca     godz. 1300    10 września       godz. 1300

     9 kwietnia godz. 1300    8 października  godz. 1300
 
     7 maja         godz. 1300    12 listopada       godz. 1300
 
     11 czerwca  godz. 1300    10 grudnia         godz. 1300
 

 

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej co najmniej na tydzień przed planowaną datą pierwszej rocznicy urodzin.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA - SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w trzeciej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w spotkaniach raz w miesiącu przygotowujących do odpowiedniego przeżycia tego ważnego wydarzenia. Data spotkania dla dzieci i rodziców podawana jest na bieżąco podczas ogłoszeń parafialnych.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

 1. Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.
 2. Zezwolenie proboszcza jeśli dziecko  nie jest z naszej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie VIII klas szkoły podstawowej. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

 1. Uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu /raz w miesiącu, we wtorek według ustalonego terminarza/.
 2. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
 3. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

 
POGRZEB czyli Eucharystia sprawowana za zmarłego

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
 1. Akt zgonu z USC w kancelarii parafialnej. Ustalany jest termin pogrzebu.
 2. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.
 3. W drugiej kolejności udajemy się na cmentarz oraz do zakładu pogrzebowego.
   

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, operacja czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.Należy wtedy przygotować:

 1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 2. Krzyżyk i świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
 3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)
   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.
   
 2. W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
  - świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.
  - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej/.
  - zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich.
  - dowody osobiste.
  - odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku!).
  - jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii (tzw.licencja).
  - w przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
  - w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
   
 3. Protokoły przedślubne spisywane są w czwartki w godz. 16:00 do 17:30 lub w innym terminie po uprzednim ustaleniu.
   
 4. Poradnia życia rodzinnego.

  Narzeczeni umawiają się na jedno spotkanie z P. Moniką Hadalską i dwa spotkania z P. Grażyną Klon

  • Pani Monika Hadalska/
  • Pani Grażyna Klon/ tel. 604412476

  Narzeczeni proszeni są o kontakt telefoniczny, aby umówić się do poradni. 
  Poradnia życia rodzinnego znajduje się w domu parafialnym przy ul. szkolnej 2 (wejście od LO1).   
                                                                                                                                                            

  Katechezy przedślubne w roku 2023

  w parafii Wniebowzięcia NMP

  w Wodzisławiu Śl.

  I seria katechez:

  18, 25 stycznia, 1, 8 lutego (środy), godzina 18:45, salka na probostwie

  II seria katechez:

  12, 19, 26 kwietnia, 10 maja (środy), godzina 18:45, salka na probostwie

  III seria katechez:

  30 sierpnia, 6, 13, 20 września (środy), godzina 18:45, salka na probostwie

  IV seria katechez:

  15, 22, 29 listopada, 6 grudnia (środy), godzina 18:45, salka na probostwie


  Oboje narzeczeni wybierają jedną z serii katechez

  i uczestniczą w niej co środę.


  Katechezy obejmują następujące tematy:

  1. Ślubuję Ci miłość.

  2. Ślubuję Ci miłość ludzką.

  3. Ślubuję Ci miłość pełną.

  4. Ślubuję Ci miłość płodną.

  5. Ślubuję Ci miłość otwartą na życie.

  6. Ślubuję Ci wierność.

  7. Ślubuję Ci uczciwość małżeńską.

  8. Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.

  9. Tak mi dopomóż Panie Boże.


  Na katechezy nie trzeba się zapisywać.


  Uwaga: oprócz katechez przedślubnych narzeczeni powinni uczestniczyć w dniu skupienia.

 

 

 
© 2006-2023 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościelna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax 32 455 35 71, e-mail: kancelaria@wnmp.pl

polityka plików cookies
supported by rduch.eu
  Kancelaria Parafialna   Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - od 8:00 do 12:00
Czwartek - od 15:00 do 18:00
       
Msze Święte   w niedziele - 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:30
w tygodniu - 7:00, 18:00
w piątki - dodatkowo o 16:30 (msza św. szkolna)
     
Nr konta bankowego   67 8436 0003 0101 0407 5806 0002 (Bank Spółdzielczy)