Służba liturgiczna : Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu ŚląskimParafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim
 

intencje mszalne

ogłoszenia duszpasterskie


Kalendarium :

Najbliższe : 2021-03-19

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMPmonstrancja W naszym kościele
trwa Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Służba liturgiczna

Kim jest ministrant?
Ministrare z języka łacińskiego znaczy „służyć”. Ministrant jest zatem sługą Boga, który pomaga kapłanowi i wiernym w sprawowaniu kultu.

Od kiedy istnieją ministranci? Od czasu, gdy istnieją nabożeństwa. Za pierwszych ministrantów możemy uznać starotestamentalnych potomków Lewiego, których zadaniem było pomaganie kapłanom z rodu Aarona przy składaniu rozmaitych ofiar. Potem sami apostołowie, a po nich prezbiterzy pierwszych gmin chrześcijańskich doszli do wniosku, że w ich posłudze musi im ktoś pomóc. Ten rodzaj służby nie jest upokarzający, przeciwnie, jest wyróżnieniem i zaszczytem, ale to też zobowiązuje. O godności tej posługi świadczy chociażby fakt, że niegdyś kapłan nie mógł rozpocząć celebracji Najświętszej Ofiary bez obecności przynajmniej jednego ministranta.

Grupie tej patronuje św. Tarsycjusz, który jako młody chłopiec poniósł śmierć męczeńską podczas krwawych prześladowań za cesarza Decjusza (249 – 251). Został napadnięty i poturbowany przez pogańskich rówieśników, którym nie chciał oddać kurczowo skrywanego przed nimi Skarbu – Ciała Pana Jezusa, które miał zanieść jako Wiatyk uwięzionym chrześcijanom. Wyratowany z opresji przez chrześcijańskiego żołnierza oddał Najświętszy Sakrament w ręce kapłana, po czym zmarł w swoim domu w wyniku doznanych wcześniej obrażeń. Liturgiczne wspomnienie św. Tarsycjusza przypada 21 listopada. Jest to patronalne święto służby liturgicznej. W tym dniu gromadzimy się całymi rodzinami na uroczystej Eucharystii i agapie.

Służbę liturgiczną w naszej parafii tworzy liczne grono ministrantów i lektorów. Opiekunem grupy jest ks. Mateusz Tomanek.

Zasadniczym polem działania tej grupy w parafii jest pełnienie różnorodnych funkcji podczas Mszy  Św. i nabożeństw, m. in.: wykonywanie śpiewów, czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, sprzedaż prasy katolickiej, pomoc w zbieraniu ofiar materialnych, prowadzenie procesji, konduktów pogrzebowych, pomoc przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, przy chrztach itd. Życie ministranta i lektora obfituje również w udział w licznych spotkaniach formacyjnych: dorocznych pielgrzymkach diecezjalnych, kursach lektorskich i psałterzysty, rekolekcjach wakacyjnych, cotygodniowych zbiórkach, dniach skupienia. Okazyjnie biorą udział w wycieczkach, spotkaniach przy ognisku.

Całokształt życia tych młodych ludzi, ich stosunek do Boga, Kościoła, Ojczyzny, ludzi i do siebie ujmują zasady ministranta, którymi winni się kierować:

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i w zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zachęcamy wszystkich chłopców, którzy są po pierwszej Komunii Świętej, a więc od trzeciej klasy szkoły podstawowej i starszych, do przyłączenia się do grona ministrantów czy lektorów. Zbiórki dla ministrantów i kandydatów odbywają się co sobotę w salce na probostwie o godz. 9.00.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE!
© 2006-2021 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościelna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax 32 455 35 71, e-mail: kancelaria@wnmp.pl

polityka plików cookies
supported by rduch.eu
  Kancelaria Parafialna   Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - od 8:00 do 12:00
Czwartek - od 15:00 do 18:00
       
Msze Święte   w niedziele - 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:30
w tygodniu - 7:00, 18:00
w piątki - dodatkowo o 16:30 (msza św. szkolna)
     
Nr konta bankowego   67 8436 0003 0101 0407 5806 0002 (Bank Spółdzielczy)